Litt historikk og litt om oss


Sporten badminton har en spennende historie, som kan spores langt tilbake i tid. Allerede for flere tusen år siden ble det bedrevet spill med fjærballer og racketer i Kina, Japan, Thailand og blant enkelte indianerstammer i Nord- og Sør-Amerika.


I Europa var slike spill kjent så tidlig som på 1100-tallet fra franske og italienske klostre. Opphavet til spillet, slik vi kjenner det i dag, kom til Europa fra India. Spillet «Poona» kom til England med ferierende britiske offiserer. De moret seg på hertugen av Beauforts eiendom, Badminton i Gloucestershire, med dette «gentlemansspillet,» som senere ble kjent verden over, som nettopp badminton.


 

Spillet kom også til Norge og utøverne startet 24. oktober 1938 Norges Badminton Forbund, http://badminton.no ble tilknyttet Norges Idrettsforbund og har i dag mer enn 5000 medlemmer. Dette viser at badminton er blitt en betydelig idrett i Norge.


NBF tok initiativet til å starte en badmintonklubb på Orkanger i 1994. Det ble annonsert i avisa Sør-Trøndelag 14. februar og klubben på Orkanger hadde sitt stiftelsesmøte 15. februar 1994.

Det hele startet, som nevnt, med et par annonser, hvor interesserte ble invitert til Orklahallen. Mottoet var «Badminton en moderne idrett!» Der skulle man få informasjon fra NBF’s Svein Rikstad (stilte med nett og racketer), oppvisning av spillere fra Klæbu og få prøvespille selv.

Det var 8 personer som kom, 2 barn, 3 kvinner og 3 menn! Alle de frammøtte hadde et forhold til familieidretten som en morsom sommeraktivitet. Nå fikk de tilbudet om å drive med badminton som en mosjonsidrett og senere kanskje delta på turneringer. For å komme videre fra sommeraktiviteten, hvor primært fjærballen skulle holdes i spill, få instruksjon i teknikk og opparbeide kondisjon, slik at man kunne lure motspilleren og vinne poeng!


Aktiviteten i OBK ble ingen umiddelbar suksess. Medlemmene var ikke mange, økonomien var dårlig, spillet var stort sett på trim-nivå og det var svært få som deltok i turneringer før ca. 2000.

OBK’s første leder var Stein Arne Jakobsen og det var bl.a. han som drev klubben i de første årene. I 1997 ble Edvar Hanssen med i klubben og ble raskt styremedlem. Året etter ble Edvar klubbens nye leder. Styret slet med å få voksne spillere inn i klubben. Derfor ble aktiviteten i mange år bygd rundt ungdom, som fant seg godt til rette i miljøet som ble skapt. Også ungdom som hadde vanskelig for å finne seg til rette i andre klubber, trivdes og blomstret under kyndig ledelse av Edvar (tidligere aktiv spiller på nasjonalt nivå) – som både hadde den pedagogiske og faglige dyktigheten som trengtes for, bl.a. å ta vare på disse ungdommene.


Driften ble likevel de første årene vanskelig p.g.a. ujevn og til dels sviktende rekruttering. Aktiviteten, utover trening ble at noen få spillere deltok på lokale og til dels regionale turneringer.

Rekrutteringen bedret seg i 2004/2005. Da kom Svend Helge Hegseth inn i styret og tok sin del av treneransvaret og ledet en del aktiviteter. Han fikk ansvaret for å trene ungdomsspillerne fra klasse U17 (16-åringer) og de viderekommende. Edvar tok seg av nye spillere og de yngste klassene. Det var han som hadde mest erfaring på den grunnleggende teknikken. Slik utfylte de to trenerne hverandre.


Medlemstallet var likevel beskjedent. Det varierte fra 18 til 24 personer. I tillegg var økonomien trang og styret strevet med å få driften til å gå rundt. Den gangen, som nå, gikk de fleste pengene med til å dekke leie av hall. Til tross for de vanskelighetene klubben slet med gjennom mange år, har man klart å få fram flere av Midt-Norges beste ungdomsspillere, enkelte har vært blant topp 25 i landet i sin aldersklasse. En kan trygt si at Edvar Hanssen har vært en uvurderlig primus motor i snart 20 år, som inkluderende instruktør og motivator.


I 2014-2015 fikk Orkanger Badmintonklubb et nytt og dynamisk styre under ledelse av Erik Andreas Winger. Jan Aage Nyborg ble nestleder og webansvarlig, Kim Nilsen ble kasserer, Svend Helge Hegseth og Edvar Hanssen ble styremedlemmer. Dette ga en verdifull akkumulert kontinuitet av erfaring, kombinert med nye «koster» til drift og aktiviteter av klubben. Gjennom gode dugnadsjobber ble det skapt inntekter til investering i topp moderne treningsrobot, sosiale aktiviteter og egne arrangementer og en rekke barrierer ble brutt for første gang i klubbens historie.


Klubben har egen hjemmeside http://orkangerbadminton.no/ og er på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat. På denne måten kan styret lett kommunisere med medlemmene og formidle nyheter på en kjapp, enkel måte.


På klubbens årsmøte i 2016 valgte Edvar Hanssen å trappe ned aktiviteten i klubbens drift, og valgte å gå ut av styret. I den anledning ble Edvar hedret som klubbens første æresmedlem, og mottok et gravert fat med klubbens logo. Nye og yngre krefter ble valgt inn i styret, med Fredrik Skånøy som styremedlem og Lars Kåre Gjønnes som ungdomsrepresentant. Fredrik Skånøy flyttet fra Orkanger og meldte overgang tilbake til moderklubben Rissa i 2017 og nytt styremedlem er ikke valgt pr årsslutt 2017.


I 2013 hadde klubben ca. 30 aktive spillere. I 2014 økte medlemstallet med 10 spillere. I 2016 var medlemstallet 48, og ved slutt 2017 har Orkanger BK ca. 70 spillere. Treningstilbudet er utvidet med dobbel tid på mandager og torsdager. Det er til tider nesten sprengt kapasitet i Orklahallen. Høsten 2016 vil det bli satt i gang flere tiltak for å øke rekrutteringen til klubben, av unge spillere generelt, og jentespillere spesielt.. Badmintonforbundet har også stort fokus på rekruttering av flere jenter til sporten, og det er satt i gang et eget «Jenteprosjekt» på forbundsnivå. I tillegg er det et pågående prosjekt som kalles «Badminton i skolen», noe som også er ønsket igangsatt på Orkanger.


Turneringen Orkla Cup Badminton, som ble arrangert første gang 25.-26. april 2015, er klubbens største arrangement. I 2015 deltok 177 spillere fra 15 klubber, og det ble arrangert mer enn 400 kamper i løpet av to dager i Orklahallen, og i 2017 var antallet rekordhøyt med 193 spillere. I januar 2016 var Orkanger Badmintonklubb for aller første gang også vertskap for Kretsmesterskapet i Midtnorsk Badmintonkrets Sør, et arrangement som høstet skryt både fra kretsens toppspillere og fra ledere/foresatte fra andre klubber.


På årsmøtet 2016 ble det besluttet å gå inn for å stille lag i seriespill i Midtnorsk Badmintonkrets, og i sesongen 2017-2018 stiller Orkanger med to seniorlag i 2. divisjon.